Zhodnotenie akcie: BreakPoint 2015 - VIP Ulič

Zhodnotenie akcie: BreakPoint 2015 - VIP Ulič

Poďakovanie

Všetko sa to v začalo nevinne v novembri minulého roka pri priateľskom stretnutí mňa / rozumej Plukovníka/ , Lukáša a Vlada, nedá mi nepripomenúť aj Jima a pána Morgana, tí sa ale ku nám pripojili iba v tekutej forme... Lukáš riadne povzbudený tekutými hosťami poznamenal, že čo tak urobiť akciu, ale iba na pozvánky, takú inú, čiže VIP akciu. Ak by som i len troška tušil čo ma to bude stáť nervov a času, tak ho riadne ovalím stoličkou po hlave a možno s podmienkou od súdu , ale spokojný by som prežil nasledujúce obdobie. Začal sa kolotoč príprav, ktorý zahrňoval výrobu stránky www.break-point.sk, vybavovanie povolení a hlavne príprava akcie ktorá nás stála najviac starostí a práce v našej desať ročnej histórii. Ja som si zobral na starosť scenár a pokyny, herné postupy a mechanizmy , Lukáš záležitosti okolo propagácie a spravovanie stránky, Dušan riešil tabuľky až mal kockatú hlavu a Karol technické záležitosti. Výsledkom bola akcia Break Point... To ako dopadla, musí zhodnotiť zo svojho uhla pohľadu, každý kto tam došiel, bojoval za svoju hernú stranu a so cťou tam ostal až do zdarného konca.

Čo sa vlastne udialo

Situácia v Dargule sa nebezpečne vyostruje. Táto bývala holandská kolónia sa po získaní nezávislosti pomaly dostávala na cestu demokracie. Nič nenasvedčovalo tomu, že sa tento nádherný ostrov stane miestom občianskej vojny. Ekonomika ostrova sa oživila cestovným ruchom a vstupom nadnárodných spoločnosti na ostrov. Tieto spoločnosti, ale získali na svoju stranu premiéra ostrova a cieľom týchto skupín bolo vytvoriť z ostrova čiernu skládku, nakoľko sa ostrov nachádza na morskej obchodnej križovatke a tak sa tisíce ton toxického a rádioaktívneho odpadu uskladňovalo na čiernych skládkach na východnom pobreží. Po niekoľko rokoch začali prichádzať znepokojivé správy o žalostnom zdravotnom stave ľudí žijúcich na východnom pobreží a tak vyplávala na povrch aj pravda o toxickom odpade. Keďže ľudia začali demonštrovať, aby sa prešetrili správy o týchto praktikách premiéra, ten si privolal na potlačenie nepokojov najatých žoldnierov, ktorých financovali nadnárodné spoločnosti na čele s firmou Beautiful Tomorrow (BT). Toto „potlačenie“ si vyžiadalo niekoľko obetí a tento moment sa stal bodom zlomu. Nezhody medzi prezidentom Joanom Ferchom, zástancom demokracie a cesty samostatného smerovania ostrova a premiérom Lasim Tevakom, ktorého napojenie na nadnárodné spoločnosti boli viditeľné, museli preto vyústiť do otvoreného krvavého konfliktu.

BreakPoint I - VIP Ulič BreakPoint I - VIP Ulič BreakPoint I - VIP Ulič

Na strane premiéra je veľká skupina skorumpovaných členov armády a polície a tá nemilosrdne odstraňuje všetkých nežiadúcich politikov a lídrov v krajine. Sám prezident Joan Ferch sa stal cieľom atentátu, ktorý naňho pripravil premiér, ale najatý atentátnik bol včas odhalený a momentálne je vo väzení v hlavnom meste San Donave. Prezident stihol včas utiecť do bezpečia hôr aj s malou skupinou svojej ochranky a s jednotkou špeciálnych síl (DOG). Objavili sa správy o masových hroboch, popravách zajatcov a o iných zverstvách páchaných jednotkami vernými premiérovi. Ostrov je rozdelený na dve strany, južnú stranu drží prezident a severnú premiér. V priebehu pol roka sa prezidentovi podarilo opäť obsadiť hlavné mesto San Donave a aj priľahlé letisko. Ak sa podarí prezidentovi dostať na svoju stranu národnostnú menšinu Jellovistov ma šancu obrátiť priebeh konfliktu na svoju stranu a definitívne poraziť povstalcov.

Jednotky Danag pri ústupe zničili dedinu a starosta dediny Borga požiada Dog o vyslanie Medevacu … Na oplátku starosta ponúkne dedinskú domobranu na letisko keďže tam spozorovali ako tam Danag zamínoval okolie letiska. Oficiálne je vyhlásené prímerie, ale obe strany si neveria a pripravujú sa na boj.

Na dedinu sú vyslané tri čaty,nakoľko má dedina ranených a jednak potrebujú postaviť nový most. Obe misie sú úspešne dokončené. Na oplátku dedina dodá svojich bojovníkov a tí ukážu miesto, kde Danag nakládol míny...

BreakPoint I - VIP Ulič BreakPoint I - VIP Ulič BreakPoint I - VIP Ulič

Danag medzi tým vyslal dve čaty do San Donave , prvá čata tam riešila pozorovanie letiska. Druhá čata ide do väznice kde je ich zajatý atentátnik, po krátkom boji ho oslobodí a ten im potom povie, že sa v sklade nachádza aj rušička rádiového signálu , tú nájdu a potom donesú na veliteľstvo.

Ďalšie dve čaty sú vyslané na Hoge Berg aby tam vybudovali predsunutú základňu.

Základňu na kopci opravia a bez strát sa presúvajú naspäť na svoju základňu.

Danag aj napriek vyhlásenému prímeriu napadne jednotku ženistov pri letisku a konflikt naberá na intenzite.

Prímerie sa skončilo a obe frakcie si potrebujú upevniť svoje pozície na ostrove...

Nakoľko sa Danag dostal k rušičke rádiového signálu a potrebuje ho dostať na nejakú vyvýšeninu, posielajú dve čaty na Hoge Berg aby tam nainštalovali rušičku. Rušička je nainštalovaná po 30 minútach a Hoge Berg je vyčistený od nepriateľa.

Zároveň sa začína boj o muničný sklad v džungli. Tu získava prevahu Dog a muničný sklad obsadzuje aj keď za cenu ťažkých strát.

V tejto neprehľadnej situácií vysiela veliteľstvo Dog-u čatu Foxtrot na špeciálnu misiu. Starosta ma informáciu, že jednotky Danagu povraždili ich obyvateľov a blízko základne sa nachádza masový hrob z ich telami. Jednotka Foxtrot aj keď so stratami úspešne splnila úlohu a nájde masový hrob. Ihneď po príchode čaty do dediny veliteľ Foxtrotu ukáže fotky masového hrobu starostovi. Nádej, že obyvatelia dediny sú nažive je tak definitívne stratená. Starosta sľubuje krvavú pomstu...

BreakPoint I - VIP Ulič BreakPoint I - VIP Ulič BreakPoint I - VIP Ulič

Podplatený zradca poskytne Danagu informáciu, že holandská vláda posiela prezidentovi techniku a palivo, aby zvrátil priebeh konfliktu na svoju stranu...

Danag po získaní informácií preto posiela všetky svoje voľné jednotky do okolia prístavu aby obsadili prístav a získali tak palivo do vojenskej techniky. V prístave rýchlo preberá iniciatívu Danag a drží prístav takmer dve hodiny.

Starosta v tom čase vysiela na požiadanie veliteľa Dog-u, ktorý v tom čase bojuje o prístav piatich bojovníkov, aby našli sudy s toxickým odpadom a všetko zdokumentovali. Misia bola úspešná a fotky poslúžia ako dôkaz o skorumpovanom premiérovi.

Je podvečer sviatku svätého Boľvana a starosta si pozve obe strany na jednanie o prímerí nakoľko chce vykonať každoročnú púť ku zázračnému stromu. Ochranu hostí zabezpečujú dedinčania...Starosta žiada o hodinové prímerie...

Starosta požiada DOG o doprovod na územie ovládanom Danag-om ale Danag trvá na takom istom počte svojich vojakov, ktorí ich budu z diaľky pozorovať. Po vzájomnej dohode nasleduje púť ku stromu … Po modlitbách sa vypustil balón žltej farby ako znamenie, že sa končí púť.

Po púti sa civilisti sťahujú do dediny, ale...v tom starosta vydá povel a dedinčania zaútočia na jednotky Danag-u, ktoré ich sprevádzajú. Takmer celý sprievod dedinčanov padol v boji , jedine starosta a časť Dog-u uteká do dediny.

Po prekvapivom útoku starostu na základňu sa Danag chystá na krvavú odvetu. Na starostu je vypísaná vysoká odmena...

Danag vysiela mínometnú jednotku aby zaútočila na základňu Dog, spôsobila im škody a tak im znemožnila poskytnúť pomoc dedine. Útok je úspešný a základňa je dočasne poškodená.

Veliteľ Danagu posiela všetky svoje jednotky aby zajali živého starostu. Aj keď Dog operatívne vysiela po oprave základne svoje motorizované jednotky do dediny, tie sú rýchlo zneškodnené nepriateľom a starosta padá do zajatia... Hneď na to sa zotmelo a obe armády prestali s bojovými operáciami.

BreakPoint I - VIP Ulič BreakPoint I - VIP Ulič BreakPoint I - VIP Ulič

Ráno o 9:00 sú jednotky DOG a dedinčania rozhodnutí o tvrdý úder na všetkých miestach frontu. Danag má obsadenú časť väznice v San Donave a začína ničiť dôkazy o nekalých praktikách premiéra. Na úplne zničenie dôkazov potrebujú jednotky Danag-u jednu hodinu. Ak sa im podarí udržať jednu hodinu budovu a miestnosť archívu tak sú dôkazy zničené. Veliteľ DOG-u posiela družstvo aby zaistili dôkazy o premiérových zločinoch. Po hodinovom boji sa Dog dostane ku poslednému dôkazu o mučení zajatcov , všetky ostatne dôkazy boli zničené. Tento dôkaz je ale postačujúci pre medzinárodný trestný tribunál a preto je veľmi dôležité chytiť premiéra a dostať ho pred súd.

Nastala posledná operácia, ktorá mala definitívne zlomiť odpor Danag-u a zajať unikajúceho premiéra. Podľa informácií, ktorými disponovala rozviedka Dog-u mal premiér vyplávať z prístavu na lodi, ktorá plávala pod Argentínskou vlajkou a tá ho mala dostať do bezpečia.

Dog začal preto operáciu Bod Zlomu (Break Point).

V tejto operácii išlo o obsadenie prístavu a zabrániť tak premiérovi dostať sa mimo ostrova. Aj napriek tomu, že Dog mal prístav obsadený sa v poslednej chvíli podarilo premiérovi prelomiť obranu ostrova a dostať sa do bezpečia...

 

BreakPoint 2015 - VIP Ulič
BreakPoint 2015 - VIP Ulič
BreakPoint 2015 - VIP Ulič
BreakPoint 2015 - VIP Ulič
BreakPoint 2015 - VIP Ulič
BreakPoint 2015 - VIP Ulič
BreakPoint 2015 - VIP Ulič
BreakPoint 2015 - VIP Ulič
BreakPoint 2015 - VIP Ulič