Zhodnotenie akcie BreakPoint II

BreakPoint II

Prešlo niekoľko mesiacov a premiér Lasi Tevak s pomocou nadnárodnej spoločnosti Beautiful Tomorrow (BT) plánuje návrat na Dargul. Okrem verných bojovníkov mu majú pomôcť v boji aj kontraktori zaplatení spoločnosťou Beautiful Tomorrow.

Spoločnosť aj naďalej zváža odpad na ostrov, ale blíži sa termín ukončenie zmluvy a preto sa spoločnosť angažuje za predĺženie zmluvy aj za cenu otvorenia vojnového konfliktu na Dargule. O všetkom majú rozhodnúť obyvatelia ostrova v referende. BT a premiér preto plánujú inváziu na ostrov...

Situáciu na Dargule je relatívne pokojná a to hlavne pre kroky, ktoré musel prezident Joan Ferch podniknúť. Všetkým zajatým členom armády, ktorá bola lojálna premiérovi dal milosť a tak isto vyzval všetkých obyvateľov aby sa zapojili do budovania ostrova. Dedina Borga bola definitívne zničená a národnostná menšina , ktorá po stáročia obývala túto oblasť bola presídlená do blízkosti hlavného mesta San Donave. Časť dedinčanov sa pridala ku jednotkám DOG-u a zvyšok sa potuluje v okolí hlavného mesta a snaží sa prežiť ako sa dá.

BreakPoint IIBreakPoint IIBreakPoint II

Prezident aj naďalej udržiava úzke kontakty s holandskou vládou, ktorá potrebuje ostrov ako vysunutý vojenský prístav. Keďže sa nemôže otvorene angažovať priamou vojenskou silou, ponúkne prezidentovi pomoc vo forme súkromnej bezpečnostnej agentúry...

Je sobota 30.apríla a v čase prebiehajúceho referenda, ktoré má rozhodnúť o budúcnosti ostrova, premiér Lasi Tevak spustil inváziu na Dargul...

Invázia na ostrov sa začala

Invázia na ostrov sa začala o 12:15 miestneho času dosť nešťastne, lebo pri vylodení narazili na pobrežnú hliadku DOG. Tím QRF DANAG musel preto zabezpečiť aj za cenu vysokých strát celý priestor vylodenia. Keď dorazila druhá vlna na vylodenie, bol celý priestor zaistený a tak sa celá invázna skupina presunula na miesto, kde postavila svoju základňu. S vedomím, že neostanú dlho bez rizika prezradenia, vydalo velenie DANAG rozkazy na prieskum východnej časti ostrova, hlavného mesta San Donave a základne nepriateľa. Podľa informácií od dedinčanov sa dozvedeli, že hlavná základňa DOG bola presunutá a preto bolo nesmierne dôležité ju správne lokalizovať.

Pri odchode zo základne bolo zistené, že nepriateľ zamínoval prístupové cesty a preto bol vyslaný pyrotechnik, aby odstránil časť mínového poľa a tak umožnil hliadkam bezpečný prechod. Časť pobrežnej hliadky DOG bol ale ukrytý v blízkosti mínového poľa a keď dorazil pyrotechnik aj s detektorom kovu zahájili paľbu. Jednotky DANAG museli okamžite zakročiť a eliminovali hliadku. Konečne sa mohli prieskumné skupiny vybrať na prieskum ostrova...

BreakPoint IIBreakPoint IIBreakPoint II

Komplexný prieskum ostrova

Džungľa, vysoký porast, kopcovitý terén. To je stručné zhrnutie miesta výsadku DANAGU. Jednotky sa rozpŕchli do všetkých strán. Miestami boli hluché zóny a teda spojenie bolo veľmi problematické. Jedna z prieskumných hliadok DANAGU sa dostala ďalej ako predpokladala a narazila na patrolu DOGU. Jednotky DOGU ale po ročnom "nič nerobení" neboli v strehu a boli bez milosti postrielaný. Nik neočakával také množstvo nepriateľa pri muničnom sklade. Na velenie DOGU sa dostali iba útržkovité informácie a na akúkoľvek reakciu bolo v podstate už neskoro. Napriek tomu sa velenie DOGU pokúsilo zformovať celú čatu BRAVO, čo ale iba spôsobilo ďalšie straty a pokles morálky vládnych jednotiek.

Takmer po troch hodinách prieskumu sa začali vracať prieskumné skupiny naspäť na základňu DANAGu. Na brífingu sa dozvedeli presne údaje o polohe muničného skladu v južnej časti lesa a muničného skladu v džungli. Nepodarilo sa ale nájsť elektráreň a tak odstaviť elektrickú energiu na základni DOG. Samotná základňa DOG a rozmiestnenie stráži bola tiež veľká neznáma. Hliadky sa nemohli dostať blízko základne DOG pre ich dokonalý systém hliadok. Jednotkám DANAGU pomohli dedinčania, ktorí sa potrebovali dostať ku zbraniam. Ako proti hodnotu ponúkli fotografie základne DOGU s detailom stráži. Velenie DANAGU ale poskytnutím fotografiám nedôverovalo a preto dedinčania požadované zbrane nedostali. Aby si ale nezhoršili vzťahy s dedinčanmi, na oplátku im ponúkli špeciálnu muníciu.

Zároveň ich dedinčania upozornili na nový radarový systém ostrova, ktorý bol dodaný iba posledný mesiac pred vylodením. Ak chcel DANAG utajiť svoj pobyt na ostrove musel zničiť radar a zároveň aj záznamy z vylodenia, ktoré boli v riadiacom centre v hlavnom meste. Okamžite boli vyslané dve trojčlenné skupiny na zničenie radaru a na vymazanie súborov v riadiacom centre. Po hodine bolo veleniu oznámene, že oba rozkazy boli splnené.

Teraz už nič nebránilo priamemu útoku na základne DOGU.

Pri príprave invázie sa nejak zabudlo na dôležite antimalariká a tak sa musela vyslať malá jednotka, aby doviezla tieto lieky. Ta sa po dvoch hodinách bezpečne vrátila aj s liekmi.

BreakPoint IIBreakPoint IIBreakPoint II

DOG zabezpečuje pomoc obyvateľom ostrova

Na základňu DOG prišli dvaja dedinčania so správou, že ich ženy boli zranené pri zbere lesných plodov. Veliteľstvo DOG sa okamžite rozhodlo vyslať do oblasti jednotku QRF v sprievode dvoch dedinčanov. Jednotka QRF úspešne našla zranené ženy a poskytla im prvú pomoc. Nakoľko bol od veliteľstva zamietnutý transport technikou, musel nasledovať peší presun.

Jedna zo žien nebola schopná chôdze a teda bola transportovaná na nosidlách. Po návrate na základňu bola ženám poskytnutá voda, jedlo a zdravotné ošetrenie. 

BreakPoint IIBreakPoint IIBreakPoint II

DANAG dáva najavo svoju silu

Útok na základňu nepriateľa sa začal mínometnou paľbou, ale keďže bola vyslaná iba menšia bojová skupina, velenie DANAGU nariadilo stiahnutie.

V túto dobu už bolo jasné aj pre velenie DOGu, že DANAG je na ostrove a že úplne zlihali pri obrane pobrežia a podcenili silu nepriateľa.

Velenie DOG vydalo rozkaz na zaistenie muničných skladov a zabrániť, aby sa munícia dostala do rúk povstalcov. Pri muničnom sklade v džungli sa síce viac darilo jednotkám DANAG, ale v chaose, ktorý nastal sa jednotkám DOG podarilo muníciu dostať na svoju základňu. O muničný sklad v lese, ale definitívne prišli a povstalci si odniesli ukoristenú muníciu.

BreakPoint IIBreakPoint IIBreakPoint II

Po doplnení munície sa začala séria útokov na viacerých miestach ostrova. Priorita bola základňa vládnych jednotiek DOG a ovládnutie prístupových ciest ku základni. DANAG pri hliadkovaní narazili na ženistov DOG, ktorí boli na ceste ku potoku. Sprievod im robili dedinčania, ktorí ich požiadali o výstavbu mostov cez potok.

Po pozorovaní sa veliteľ hliadky DANAG rozhodol o prepad ženistov, s dôrazom na bezpečnosť dedinčanov. Po zničení nepriateľa boli povstalci dedinčanmi požiadaní o pomoc so stavaním mostov. Po dohode s dedinčanmi o vzájomnej pomoci im DANAG postavil mosty a dedinčania sa pobrali domov.

Zmätok, veľké straty a zlé spojenie

Bežný deň vojakov DOGu (pravidelné hliadky, stráženie základne a strategických miest, podpora obyvateľstva a zabezpečovanie poriadku) z ničoho nič vystriedala opäť po roku ťažká paľba. Nikto nepredpokladal návrat jednotiek DANAGU po tak krátkej dobe. V dôsledku zaskočenia velenia nastával na bojisku zmätok a dezinformácie.

DANAG predviedol inváziu ako z knihy a jednotkám DOG spôsobuje ťažké straty. Morálka prudko klesá, straty sú obrovské...

Vojaci dúfajú v pokoj zbraní aspoň na deň svätého Boľvana.

Po roku je opäť strom žltý

Veliteľ vládnych jednotiek chápal incident pri stavaní mostov ako zradu, lebo ihneď si povolal svoj tím QRF a zaistil dedinčanov rovno v tábore, ktorý bol postavený pre civilistov, keďže dedina Borga bola vojnou totálne zničená. Tu im bolo starostom vysvetlené, že tieto mosty sú potrebné pre veriacich, ktorí sa chcú isť pomodliť k svätému stromu a preto nech to neberú ako zradu, že mosty im postavili povstalci. Starosta zničenej dediny preto dohodol prímerie, aby sa mohol uskutočniť pochod ku svätému stromu. Poslal dedinčanky do oboch táborov s jedlom, ktoré napiekli dedinčanky na znak pokoja a tak obe strany nakoniec súhlasili s prímerím.

Veriaci sa v pokoji, (aj keď obe znepriatelené strany zabezpečovali svoj sektor) po modlitbách vrátili do tábora.

Boj neutícha ani v noci

Vo večerných hodinách sa nanovo rozbehli bojové operácie, kde sa DANAG pokúsil o dobytie strategicky dôležitého miesta v hlavnom meste, ale bol odhalený a po dvoch hodinách ťažkých bojov sa musel stiahnuť. Obkľúčeným jednotkám DANAG sa snažili letecky zabezpečiť aj zásoby vody a jedla. Padáky s proviantom, ale rozfúkalo po celom okolí hlavného mesta.

Obe bojujúce strany poslali preto do priestoru voľné jednotky na nájdenie zhodených kontajnerov. Balíčky boli označené chemickými svetlami, aby sa ľahšie hľadali. Na škodu veci, ale DOG vyzbieral väčšinu kontajnerov a dostal ich na svoju základňu.

Bojové aktivity v nočných hodinách držali vo svojej réžii povstalci, to im vydržalo až do vyhlásenia prímeria, ktoré začalo platiť o polnoci.

DOG je zatlačený až do hlavného mesta

Nedeľné ráno sa nečakane začalo útokom DOG na základňu povstalcov. Útoku predchádzala mínometná paľba, ale aj napriek tomu sa útok nepodaril a väčšina jednotky DOG sa stiahla na svoju základňu. Chaos v útoku využili povstalci a potlačili vládne jednotky až do hlavného mesta. 

BreakPoint IIBreakPoint IIBreakPoint II

Začal sa boj o hlavné mesto...

 

BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II
BreakPoint II